ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Εκπαιδευτικές Πρακτικές:

3.1 Προετοιμασία για το Γυμνάσιο

3.2 Ρόλοι στην ομάδα

3.3 Οδηγός διαφοροποίησης

3.4 Βίντεο_Ενίσχυση

3.5 Προετοιμασία Εξετάσεις

3.7 Δέκα οδηγίες_Αλεξάνδρου

3.8 Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών_ΕΠΕΑΕΚ

3.9 Ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα_ΕΠΕΑΕΚ

3.10 Υποδείξεις προς εκπαιδευτικούς_ΕΠΕΑΕΚ

3.11 Βιβλίο Μαθηματικών_ΙΕΠ

3.12 Βιβλίο Γλώσσας_ΙΕΠ

3.13 Τετράδιο Μαθηματικών_ΙΕΠ_1

3.14 Τετράδιο Μαθηματικών_ΙΕΠ_2

3.15 Οδηγός πρακτικής άσκησης_ΕΠΕΑΕΚ

3.16 Το δελφίνι – Βιβλίο μαθητή_ΙΕΠ

3.17 Άσκηση: Ερμηνεύοντας τη συμπεριφορά_Α

3.18 Άσκηση: Ερμηνεύοντας τη συμπεριφορά_Β

3.19 Παιχνίδια στην αυλή

3.20 Φιδάκι_Οργανωμένη δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου

3.21 Δείγμα διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού – Οδυσσέας

3.22 Δείγμα διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού – Νεολιθική εποχή

3.23 Οπτικοποιημένο μάθημα ιστορίας

3.24 Οπτικοποιημένος χάρτης

3.25 Οδηγός δεξιοτήτων σε εφαρμογές νέων τεχνολογιών ΕΠΕΑΕΚ

3.26 Οπτικοποιημένο πρόγραμμα

3.27 Οπτικοποιημένο πρόγραμμα εκδρομής

3.28 Οπτικοποιημένοι κανόνες παιχνιδιού – Ο κυνηγός

3.29 Οπτικοποιημένοι κανόνες με επιβράβευση

3.30 Οπτικοποιημένοι κανόνες_Α

3.31 Οπτικοποιημένοι κανόνες_Β

3.32 Πίνακας επιβράβευσης_Α

3.33 Πίνακας επιβράβευσης_Β

3.34 Οργάνωση μαθήματος

3.35 Μαθαίνω πότε είναι η σειρά μου

3.36 Κάρτες υπενθύμισης

3.37 Όταν αισθάνομαι θυμωμένος

3.38 Επεξήγηση βαθμολογίας

3.39 Εκπαίδευση στα συναισθήματα

 

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.