ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό της επιμόρφωσης περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, υλικό για χρήση στην τάξη/συνεδρία και βίντεο.

Μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας κάποια παραδείγματα από το έντυπο υλικό, πατώντας εδώ.

Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι για να παρακολουθήσετε κάποια από τα βίντεο που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Ενίσχυση της κατανόησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία»:

Βίντεο 1 – Ο εκπαιδευτικός μέσα από τα μάτια του ατόμου στο φάσμα του αυτισμού.

Ο Κωνσταντίνος και η Αιμιλία, ενήλικες με αυτισμό, μιλούν για τις εμπειρίες τους από τους δασκάλους στο σχολείο.

Βίντεο 2 – Ο εκπαιδευτικός μέσα από τα μάτια του γονέα με παιδί στο φάσμα του αυτισμού.

Η Μαρία, μητέρα δύο παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, μιλά για τις προσδοκίες της από έναν εκπαιδευτικό.

Βίντεο 3 – Ευαισθητοποίηση των συνομηλίκων.

Ο Γιώργος, πατέρας ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού, και η Φωτεινή, δασκάλα Γενικής Αγωγής, μιλούν για την σημασία της ευαισθητοποίησης των συνομηλίκων.

Βίντεο 4 – Δυσκολίες στην αισθητηριακή ρύθμιση.

Ο Νίκος, διευθυντής ειδικού σχολείου, μιλά για τις αισθητηριακές δυσκολίες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και δίνει παραδείγματα από την πρακτική στο σχολείο του.

Βίντεο 5 – Επικοινωνία επαγγελματιών.

Ο Βασίλης, διευθυντής πειραματικού δημοτικού σχολείου, η Κων/να, δασκάλα Γενικής Αγωγής και η Αφροδίτη, δασκάλα Παράλληλης Στήριξης περιγράφουν τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους για να βοηθήσουν το παιδί στο φάσμα του αυτισμού.

Βίντεο 6 – Ενισχύοντας το παιδί στο φάσμα του αυτισμού.

Η Ευανθία, δασκάλα Ειδικής Αγωγής, και η Φωτεινή, δασκάλα Γενικής Αγωγής, μιλούν για την ενίσχυση του παιδιού στο φάσμα του αυτισμού μέσα από την σχέση του με τον εκπαιδευτικό και για την ανατροφοδότηση σχετικά με την επίτευξη στόχων.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα βίντεο, πατώντας εδώ.

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καλή πρακτική στον αυτισμό

 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό παρέχουν μια σαφή δομή πάνω στην οποία το προσωπικό μπορεί να αναλογιστεί και να αξιολογήσει τις πρακτικές που εφαρμόζει. Σκοπός τους είναι η στοχευμένη  καθοδήγηση που θα βοηθήσει την αξιολόγηση των σχολείων/πλαισίων, την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που απευθύνονται σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται με παιδιά 5-16 ετών σε εκπαιδευτικά ή άλλα εξειδικευμένα για τον αυτισμό, πλαίσια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μεμονωμένους επαγγελματίες ως εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, από διευθυντές σχολείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, για την εξασφάλιση της κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού και την ανάπτυξη της ικανότητας του σχολείου να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Υπάρχουν συνολικά 58 Κατευθυντήριες Οδηγίες, 34 που απευθύνονται σε κεντρικές ή βασικές δεξιότητες και 24 που απευθύνονται σε προηγμένες/ενισχυμένες ικανότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό

 

Τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό απευθύνονται σε όλα τα σχολεία και εκπαιδευτικά/θεραπευτικά πλαίσια για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ηλικίας 5 έως και 16 ετών. Απευθύνονται σε Γενικά και Ειδικά σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικές Μονάδες Αυτισμού, Κέντρα Ημέρας, Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα και άλλους φορείς ψυχικής υγείας.

Για  τους  εκπαιδευτικούς στα Γενικά και Ειδικά σχολεία και για άλλους επαγγελματίες, η εργασία πάνω σε αυτά τα Πρότυπα μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία συνεργασίας και με άλλα σχολεία ή πλαίσια (π.χ. ΚΕΔΔΥ), με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, με γονείς, ενήλικες με αυτισμό, ιδιωτικά κέντρα ή άλλους φορείς που ασχολούνται με τον αυτισμό, όπως επίσης και μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τις ανάγκες επιμορφώσης, καθοδήγησης ή συμβουλευτικής. Υπάρχουν συνολικά 40 Πρότυπα.

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.