ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Καλωσήρθατε στην σελίδα που αφορά γονείς παιδιών 5-10 ετών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Πιστεύουμε πως οι γονείς μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ένταξη του παιδιού στο σχολείο και στην κοινότητα, καθώς μέσα από την επικοινωνία και την συνεργασία τους με το εκάστοτε πλαίσιο μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση του παιδιού με αυτισμό, στην δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, στην προσαρμογή δραστηριοτήτων στις δυνατότητες και τις ανάγκες του παιδιού, και στην γενικότερη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που εκτιμά την μοναδικότητά του.

Γι’ αυτό τον λόγο, μέσα από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό και τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό, το πρόγραμμα “Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό” υποστηρίζει την καλή επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και όλους όσοι έρχονται σε επαφή με παιδί και την συμμετοχή τους στην διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και περιβάλλοντος.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευγνώμονες για την συμβολή γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού κατά την διάρκεια της διαμόρφωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι συμβουλές τους και η υποστήριξή τους παραμένουν ανεκτίμητες. Πατώντας εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τους γονείς που συμμετείχαν στην συμβουλευτική επιτροπή.

Παρακάτω υπάρχουν σύνδεσμοι για να παρακολουθήσετε κάποια από τα βίντεο που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Ενίσχυση της κατανόησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία» και αφορούν στην σχολική ένταξη των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και στη συνεργασία του εκπαιδευτικού πλαισίου με τους γονείς. Για να τα δείτε, χρειάζεται να πατήσετε πάνω στον σύνδεσμο και να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Πιο κάτω θα βρείτε επίσης τις απαραίτητες πληροφορίες για να ενημερώσετε το σχολείο που φοιτά το παιδί σας σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με τις κύριες πληροφορίες για την νομοθεσία που αφορά την φοίτηση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στο σχολείο.

Βίντεο 1 – Η Μαρία, μητέρα δύο παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, μιλά σχετικά με την ένταξη (απόσπασμα).

Βίντεο 2 – Ο Γιώργος, πατέρας ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού, μιλά για την σχέση γονέα-εκπαιδευτικού.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα βίντεο πατώντας εδώ.

 

Πώς μπορώ να ενημερώσω το σχολείο που φοιτά το παιδί μου για το πρόγραμμα επιμόρφωσης;

 

Για να ενημερώσετε το σχολείο που φοιτά το παιδί σας σχετικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης “Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό”, χρειάζεται να απευθυνθείτε στον Διευθυντή του σχολείου, και να εκφράσετε το αίτημα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση. Πατώντας εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο για σχολεία.

Λαμβάνοντας το αίτημά σας, ο Διευθυντής θα συγκαλέσει τον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να συναποφασίσουν για την διεξαγωγή του σεμιναρίου. Στη συνέχεια, με την απόφαση του Συλλόγου, θα απευθυνθεί στον Σχολικό Σύμβουλο της περιφέρειας που ανήκει το σχολείο και εκείνος θα προχωρήσει στην οργάνωση του σεμιναρίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

Ποιά είναι η ισχύουσα νομοθεσία για την σχολική φοίτηση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού;

 

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε., η Ελλάδα υπόκειται στους ίδιους κανονισμούς και ακολουθεί τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι κύριες δεσμεύσεις που αφορούν τα παιδιά με αυτισμό ηλικιών 5-10 και στις οποίες υπόκειται και η Ελλάδα προκύπτουν από την Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού (Νόμος 2101/1992, Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού), την Διεθνή Σύμβαση για τα Άτομα με Αναπηρία και το Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία (2006-2015) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα κύρια θέματα που προκύπτουν από τις δύο αυτές συμβάσεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Τα παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά. Τα δικαιώματα αυτά βασίζονται σε τέσσερις θεμελιώδεις αρχές: το δικαίωμα του παιδιού να μην υφίσταται διακρίσεις εις βάρος του, το καλύτερο δυνατό συμφέρον του παιδιού να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις, το δικαίωμα του παιδιού στη ζωή και την ανάπτυξη και το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του.

2. Τα παιδιά με αναπηρίες έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση με τα υπόλοιπα παιδιά και το εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης πρέπει να έχει ως στόχο την πλήρη ενσωμάτωση.

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση του δικαιώματος της εκπαίδευσης προάγεται η κατάρτιση επαγγελματιών και προσωπικού που ασχολείται με τα άτομα με αναπηρίες και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.