Επίπεδο 3

Προωθώντας την Kαλή Πρακτική στον αυτισμό

Για σχολεία και δομές ψυχικής υγείας

Επιμόρφωση Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων και Ειδικών Ψυχικής Υγείας στις Καλές Πρακτικές στον Αυτισμό και στην Προώθηση της Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό σε επίπεδο σχολικής/θεραπευτικής μονάδας/περιφέρειας.

Διάρκεια επιμόρφωσης: 8 ώρες

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα: 20

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του επιπέδου 3, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • Αξιολογήσουν τις γνώσεις τους για τον αυτισμό και να βελτιώσουν την πρακτική τους.
  • Εκτιμήσουν τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού (της σχολικής μονάδας ή του Φορέα στον οποίο εργάζονται).
  • Αξιολογήσουν τη συνολική πρακτική του πλαισίου τους.

Σχόλια συμμετεχόντων σχετικά με την επίδραση της επιμόρφωσης στην καθημερινή τους πρακτική:

“Με βοήθησε να πλαισιώσω καλύτερα το παιδί και να το εντάξω στην ομάδα καθώς και να τον συνδέω με τη μαθησιακή διαδικασία.”

“Με βοήθησε να βελτιώσω την μεθοδολογία και την πρακτική που θα χρησιμοποιήσω στην τάξη, ιδιαίτερα με τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.”

 

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.