συμβουλευτική επιτροπή

Γεώργιος Καραντάνος

Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεώργιος Βουβάκης

Γονέας παιδιού με αυτισμό.

Αναστασία Κατσούγκρη

Ειδ. Παιδαγωγός, M.Ed στην Εκπαίδευση, MSc Ειδική Αγωγή, Υποψήφια Διδάκτωρ Παν.Πατρών.

Βασίλειος Κουρμπέτης

Σύμβουλος Α’ Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π.

Κατερίνα Μπακοπούλου

Σύμβουλος Τεχνογνωσίας στον Αυτισμό.

Μαρία Παπαδοπούλου

Γονέας παιδιών με αυτισμό.

 

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.