Επίπεδο 1

Κατανοώντας τον αυτισμό

Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό του σχολείου: εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βοηθητικό προσωπικό κτλ., καθώς και σε απόφοιτους σχολών ειδικής αγωγής (πχ. ΤΕΙ Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Τμημάτων Ψυχολογίας κ.α.).

Διάρκεια επιμόρφωσης: 3 ώρες

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά ομάδα: 20

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης του επιπέδου 1, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

  • Αναγνωρίζουν τους 4 βασικούς τομείς της ανάπτυξης τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν έρχονται σε επαφή με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.
  • Αντιλαμβάνονται την σημασία του να κατανοούν ένα παιδί με αυτισμό και το προφίλ με τα δυνατά και αδύνατα σημεία του.
  • Αναγνωρίζουν τους βασικούς τομείς τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού να χτίσουν σχέσεις με τους συνομηλίκους και με το προσωπικό του σχολείου.
  • Αναγνωρίζουν ότι πολλά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητα σε οπτικά και απτικά ερεθίσματα, ήχους, γεύσεις και μυρωδιές και ότι αυτό μπορεί να επηρεάζει τόσο την συναισθηματική τους κατάσταση όσο και τη μαθησιακή διαδικασία.

Σχόλια συμμετεχόντων σχετικά με την επίδραση της επιμόρφωσης στην καθημερινή τους πρακτική:

“Η επιμόρφωση αυτή, με έβαλε στη διαδικασία να σκεφτώ πράγματα που δεν έχω τον χρόνο και την ηρεμία να σκεφτώ μέσα στην τάξη. Με βοήθησε να δω και από άλλη σκοπιά το αυτιστικό παιδί και τις ανάγκες του.”

“Τώρα πια θα είμαι περισσότερο υποψιασμένη ότι κάποιο ερέθισμα μπορεί να προκάλεσε την αποκλίνουσα συμπεριφορά του μαθητή μου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.”

 

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.