ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το πρόγραμμα «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό»,  έχει σαν στόχο την προώθηση της καλής πρακτικής, της ισότιμης μεταχείρισης και της σχολικής ένταξης των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (αρ. άδειας 17/26-5-2016).

Το πρόγραμμα συνίσταται στην παρακολούθηση τριών επιπέδων επιμόρφωσης, για τα οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

 

ΕΠΊΠΕΔΟ 1

ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΌ

Γενική Ενημέρωση/ Ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό.

Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό του σχολείου: εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βοηθητικό προσωπικό κτλ., καθώς και σε απόφοιτους σχολών ειδικής αγωγής (πχ. ΤΕΙ Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας).

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο 2

Αναπτύσσοντας την καλή πρακτική στον αυτισμό

Προχωρημένο Επίπεδο Επιμόρφωσης

Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης) που έχουν στην τάξη τους παιδιά με αυτισμό, και σε Ειδικούς Ψυχικής Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε γνώσεις, δεξιότητες και τεχνικές σύμφωνα με τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

Διαβάστε περισσότερα

 

Επίπεδο 3

Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό

Προχωρημένο Επίπεδο Επιμόρφωσης

Απευθύνεται σε σχολεία και δομές ψυχικής υγείας: Επιμόρφωση Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων και Ειδικών Ψυχικής Υγείας στις Καλές Πρακτικές στον Αυτισμό και στην Προώθηση της Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό σε επίπεδο σχολικής/θεραπευτικής μονάδας/περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εκπαιδευτών

 

Ο Οδηγός εκπαιδευτών απευθύνεται σε όσους έχουν παρακολουθήσει και τα τρία επίπεδα εκπαίδευσης, έχουν εμπειρία στον αυτισμό και ενδιαφέρονται να γίνουν εκπαιδευτές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.