ενημέρωση σχολείου

Για να ενημερώσετε το σχολείο που φοιτά το παιδί σας σχετικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης “Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό”, χρειάζεται να απευθυνθείτε στον Διευθυντή του σχολείου, και να εκφράσετε το αίτημα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση. Πατώντας εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο για σχολεία.

Λαμβάνοντας το αίτημά σας, ο Διευθυντής θα συγκαλέσει τον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να συναποφασίσουν για την διεξαγωγή του σεμιναρίου. Στη συνέχεια, με την απόφαση του Συλλόγου, θα απευθυνθεί στον Σχολικό Σύμβουλο της περιφέρειας που ανήκει το σχολείο και εκείνος θα προχωρήσει στην οργάνωση του σεμιναρίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.