Καλωσήρθατε στην ελληνική ιστοσελίδα

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των παιδιών που λαμβάνουν τη διάγνωση του αυτισμού σήμερα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όλων των επαγγελματιών που εργάζονται τόσο σε σχολεία όσο και σε άλλα πλαίσια (ιδιωτικά κέντρα, κέντρα αξιολόγησης και αποκατάστασης) σχετικά με τον αυτισμό και τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών αυτών.

Το πρόγραμμα: «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Ενίσχυση της κατανόησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών σε Αγγλία, Ελλάδα και Ιταλία» ή εν συντομία «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό», είναι προϊόν τριετούς έρευνας και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, μέσω των προγραμμάτων Erasmus Plus, Key Action 2. Σκοπός του να συγκεντρώσει ομάδες ερευνητών, ειδικών και φορέων χάραξης πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ελλάδα, με στόχο την έρευνα στις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές στον αυτισμό και τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης γύρω από τον αυτισμό και στις 3 χώρες.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της καλής πρακτικής, της ισότιμης μεταχείρισης και της σχολικής ένταξης των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ενίσχυση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και της κατανόησης των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού του σχολείου, που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και των επαγγελματιών που εργάζονται σε άλλους φορείς ή ιδιωτικά κέντρα που ασχολούνται με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του προγράμματος «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό» έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 1.000 εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε πάνω από 10 Περιφέρειες, και αυξάνεται ολοένα ο αριθμός των πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Το πρόγραμμα: «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό», βασίζεται στο έργο του βρετανικού Φορέα «Autism Education Trust» με επικεφαλής την Δρ Karen Guldberg, διευθύντρια του Κέντρου Εκπαίδευσης και Έρευνας στον Αυτισμό (ACER) του Πανεπιστημίου Birmingham. Οι φορείς οι οποίοι συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, περιλαμβάνουν πέρα από το Πανεπιστήμιο του Birmingham και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας στον Αυτισμό (ACER), τον φορέα Autism Education Trust, την ψηφιακή εταιρεία Genium Creatives, το Πανεπιστήμιο Cattolica del Sacro Cuore και την περιφερειακή σχολική μονάδα της Λομβαρδίας (Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) όπως επίσης και το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Στον ιστότοπο αυτό, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει την ειδική αγωγή στην Ελλάδα, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τον αυτισμό, καθώς επίσης και ενημέρωση για τα προγράμματα εκπαίδευσης. Θα χαρούμε να συμμετέχετε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, να ακούσουμε τις δικές σας ανάγκες και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση και την καλύτερη ζωή, όχι μόνο των παιδιών με αυτισμό, αλλά και όλων των παιδιών.

 

 

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.