Παραδείγματα Εκπαιδευτικού Υλικού

Παρακάτω θα βρείτε παραδείγματα από το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού προγράμματος.

Το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού προγράμματος «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό», χωρίζεται σε τέσσερις, κύριες θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό:

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Πώς να ανιχνεύσετε και να κατανοήσετε τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες του παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.

Βασικοί Τομείς Ανάπτυξης

Φτιάχνοντας το προφίλ του παιδιού

Οδηγός για δασκάλους

Προωθώντας τη συναισθηματική ευημερία-ένας οδηγός για τα σχολεία

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πώς να χτίσετε σχέσεις με το προσωπικό, τους γονείς/κηδεμόνες και τους συνομηλίκους.

Φύλλο επικοινωνίας σχολείου-σπιτιού

Κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύγκλιση Οικογένειας-Επαγγελματιών

ΔΑΔ και Οικογένεια-Κοινοτική Υποστήριξη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πώς να κάνετε προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται και να τροποποιήσετε το πρόγραμμα σπουδών.

Διαμορφώνοντας το ημερήσιο πρόγραμμα

Οδηγός διαφοροποίησης για την Πρωτοβάθμια

Δέκα Οδηγίες

Υποδείξεις προς εκπαιδευτικούς

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πώς να δημιουργήσετε ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για το παιδί στο φάσμα του αυτισμού.

Πώς αισθάνομαι σήμερα

Θυμόμετρο

Τροχός επίλυσης προβλημάτων

Κατάλογος αισθητηριακού ελέγχου για την αξιολόγηση των αισθητηριακών ιδιαιτεροτήτων του παιδιού

Παιχνίδια που βοηθούν στην αυτο-ρύθμιση

Νέο εκπαιδευτικό υλικό θα προστεθεί σύντομα.

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the TAE project members, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.