ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού προγράμματος «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό», περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, μαρτυρίες/συνεντεύξεις ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, υλικό για χρήση στην τάξη/συνεδρία και βίντεο.

O κατάλογος του εκπαιδευτικού υλικού δεν περιλαμβάνει μόνο υλικό που εχει προκύψει από το πρόγραμμα, αλλά είναι μια βιβλιοθήκη υλικού από διαφορετικές πηγές που θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται – παρόλα αυτά δεν είναι πλήρης. Το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε συμπεριλάβει επιλέχθηκε με βασικό κριτήριο να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής και να μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει χωρίς να έχει απαραίτητα εκπαιδευτεί στην χρήση του.  Για αυτό τον λόγο, σκοπίμως εχει περιληφθεί μόνο μέρος του υλικού που παράχθηκε κατά την διάρκεια του Erasmus plus – πιο εξειδικευμένο και εξατομικευμένο υλικό είναι διαθέσιμο εφόσον κάποιος παρακολουθήσει το επίπεδο 2 ή 3 της επιμόρφωσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε τέσσερις, κύριες θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό. 

Για να δείτε ή/και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το εκπαιδευτικό υλικό, κάντε κλικ πάνω στη θεματική ενότητα που σας ενδιαφέρει.

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Πώς να ανιχνεύσετε και να κατανοήσετε τα δυνατά σημεία και τις ανάγκες του παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πώς να χτίσετε σχέσεις με το προσωπικό, τους γονείς/κηδεμόνες και τους συνομηλίκους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πώς να κάνετε προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται και να τροποποιήσετε το πρόγραμμα σπουδών.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πώς να δημιουργήσετε ένα κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για το παιδί στο φάσμα του αυτισμού.

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καλή πρακτική στον αυτισμό

 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό παρέχουν μια σαφή δομή πάνω στην οποία το προσωπικό μπορεί να αναλογιστεί και να αξιολογήσει τις πρακτικές που εφαρμόζει. Σκοπός τους είναι η στοχευμένη  καθοδήγηση που θα βοηθήσει την αξιολόγηση των σχολείων/πλαισίων, την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που απευθύνονται σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται με παιδιά 5-16 ετών σε εκπαιδευτικά ή άλλα εξειδικευμένα για τον αυτισμό, πλαίσια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μεμονωμένους επαγγελματίες ως εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, από διευθυντές σχολείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, για την εξασφάλιση της κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού και την ανάπτυξη της ικανότητας του σχολείου να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Υπάρχουν συνολικά 58 Κατευθυντήριες Οδηγίες, 34 που απευθύνονται σε κεντρικές ή βασικές δεξιότητες και 24 που απευθύνονται σε προηγμένες/ενισχυμένες ικανότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό

 

Τα Πρότυπα Καλής Πρακτικής στον Αυτισμό απευθύνονται σε όλα τα σχολεία και εκπαιδευτικά/θεραπευτικά πλαίσια για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ηλικίας 5 έως και 16 ετών. Απευθύνονται σε Γενικά και Ειδικά σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικές Μονάδες Αυτισμού, Κέντρα Ημέρας, Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα και άλλους φορείς ψυχικής υγείας.

Για  τους  εκπαιδευτικούς στα Γενικά και Ειδικά σχολεία και για άλλους επαγγελματίες, η εργασία πάνω σε αυτά τα Πρότυπα μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία συνεργασίας και με άλλα σχολεία ή πλαίσια (π.χ. ΚΕΔΔΥ), με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, με γονείς, ενήλικες με αυτισμό, ιδιωτικά κέντρα ή άλλους φορείς που ασχολούνται με τον αυτισμό, όπως επίσης και μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τις ανάγκες επιμορφώσης, καθοδήγησης ή συμβουλευτικής. Υπάρχουν συνολικά 40 Πρότυπα.

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the Erasmus+ Programme
of the European Union
Partners
Led By

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.